kolmapäev, 15. veebruar 2017

Tallinna Tööstushariduskeskus
1983. aastal moodustati Tallinna 43. Kutsekeskkool, mis ühendati 1990. aastal V.Klementi nimelise 32. Kutsekeskkooliga. Selle tulemusena moodustati 1990. aastal Tallinna Kergetööstuskool. 1993. aastal liideti Tallinna Kergetööstuskooliga Vanalinna Õmbluskool. 1999. aastal ühendati Tallinna Mehaanikakool ja Tallinna Kergetööstuskool. 01.09.1999 sai kooli nimeks Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK). 2003. aastal liideti kooliga Tallinna Kristiine Teeninduskool. 2016. aastal ühendati Tallinna Tööstushariduskeskusega Tallinna Transpordikool.


TTHK on Harju maakonna suurim kutseõppeasutus ning viie aasta võrdluses oleme oma positsiooni 1,1% võrra suurendanud (2010. a. õppis TTHK-s 18,4% Harjumaa õpilaskonnast, aga 2014. a juba19,5%). Harjumaa piirkonnas kattuvad õppevaldkonnad kuue kooliga, nendest neljas hoiame õpilaste arvult juhtpositsiooni.

Tallinna linna arengukavas planeeritavad perioodil 2014-2020 investeeringud infrastruktuuridesse (Lasnamäe tööstuspargi laiendus, Suur-Sõjamäe tööstuspargi arendus, olemasolevate inkubatsioonikeskuste laienemine ja uute loomine), mis annavad hea sisendi kooli edasiste tegevuste planeerimisel.

Koolis toimub õpe järgmistes õppekavarühmades: energeetika ja automaatika, iluteenindus, infotehnoloogia, kaubandus, logistika, mehaanika ja metallitöötlus, tekstiili- ja nahatöötlus, transporditehnika. Käesoleval ajal on koolis erinevates õppekavarühmades kokku 34 eriala.

Tutvuge Tallinna Tööstushariduskeskusega siin
Koolitusel „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ osalevad
Mirje Burmeister – õppedirektor, vastutab õppetöö eest, sealhulgas ka e-õppe rakendamise eest.
Eduard Brindfeldt - mehaanika-, elektroonika ja IT valdkondade juhataja, vastutab kooli digitaristu uuendamise ja kaasajastamise eest.
Tiiu Krist - haridustehnoloog, vastutab e-õppe korraldamise eest.

Koolituse eesmärk 
Saada uusi ideid digipöörde teostamiseks koolis. Koolitusel soovime tutvuda e-õppe korraldamisega ja digipöördega teistes kutseõppeasutuses.

Iseseisev töö 
Koolituse lõpuks koostame iseseisva tööna kooli digiplaani. Koolis on digivõimekuse hetkeolukord kaardistatud vastavalt kutseõppeasutuste digiküpsuse seire ja hindamise mudelile. Sellest lähtuvalt koostame kooli digiinnovatsiooni tegevuste planeerimiseks ja juhtimiseks digiplaani.

Digiplaan
Eesmärk: Õppetöö kaasajastamine ja digipöörde teostamine koolis
Sihtgrupp: Kooli õpilased ja töötajad
Teostajad: Digiplaani projekti koostamisega tegeleb koolitusel osalev Tallinna Tööstushariduskeskuse meeskond. Digiplaani sisu ja kuupäevi täpsustame töö tegemise käigus.

Kokkuvõte kahest auditoorsest koolituspäevast 
Kuna koolitusel osaleb ainult 2 kutseõppeasutuse meeskonda, siis uusi ideid me ei saanud. Ootasime, et koolitusest võtavad osa kutseõppeasutused. Kuna koolitusprogrammis on märgitud, et koolitusprogramm toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses, siis lootsime saada uusi teadmisi kutseõppeasutusest lähtuvalt.

Digiplaani meeskonna liikmed on eelnevalt läbinud erinevaid koolitusi arengukava ja õppeprotsessi juhtimise teemadel. Seetõttu koolitusel räägitu oli meile tuttav.